Slovenská asociácia európskeho práva

SAEP pozýva svojich členov na XXIV KONGRES FIDE 2010 v Madride

Podrobnejšie informácie na oficiálna webstránka FIDE 2010.

Konferencia APVV - Ako eticky publikovať vo vede

Slovenská asociácia európskeho práva dáva do pozornosti svojim členom možnosť zúčastniť sa konferencie, ktorú organizuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja na tému Ako eticky publikovať vo vede dňa 14. apríla 2010.

Podrobný program konferencie a návratku, ktorú je potrebné v prípade záujmu vyplniť a odoslať, môžete nájsť na webstránke APVV TU.

Materiály z konferencie sú dostupné na webstránke APVV TU.

Národné správy SAEP vypracované na žiadosť XXIV. Kongresu FIDE v Madride

SAEP predložil XXIV. Kongresu FIDE, ktorý sa uskutoční v Madride v tomto roku vypracované národné správy za Slovenskú republiku:

  1. The European and National Parliaments
  2. The Judicial Application of European Competition Law
  3. Public Capital and Private Capital in the internal market. Securing a level playing field for public and private enterprises

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007 nadobudla platnosť 1. decembra 2009!

Čítať ďalej...


Správa z riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie pre európske právo (FIDE)

Správa z riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie pre európske právo (FIDE) z 28.9. 2009 .

SAEP sa pripravuje na XXIV.kongres FIDE v Madride

V máji 2008 bola Slovenská asociácia európskeho práva (SAEP) prijatá za riadneho člena medzinárodnej organizácie Fédération internationale de droit européen (FIDE) na jej XXIII. kongrese v rakúskom Linzi.

Čítať ďalej...