Slovenská asociácia európskeho práva

Konferencia APVV - Ako eticky publikovať vo vede

Slovenská asociácia európskeho práva dáva do pozornosti svojim členom možnosť zúčastniť sa konferencie, ktorú organizuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja na tému Ako eticky publikovať vo vede dňa 14. apríla 2010.

Podrobný program konferencie a návratku, ktorú je potrebné v prípade záujmu vyplniť a odoslať, môžete nájsť na webstránke APVV TU.

Materiály z konferencie sú dostupné na webstránke APVV TU.